Chalo BGT klaar voor automatisch berichtenverkeer


By Theo Galema   11-04-2016 15:05:36


HAWAR IT heeft de certificeringstoets voor niveau AUTOMATISCH met succes doorlopen.

De eerste leveranciers, NedGraphics en HAWAR IT, hebben deze toets inmiddels met succes doorlopen. Sinds maart kunnen leveranciers van bronhoudersoftware voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een certificeringstoets laten uitvoeren op het correct verwerken van berichtenverkeer door hun pakket: de certificeringstoets voor niveau AUTOMATISCH. NedGraphics en HAWAR IT zijn geslaagd! Omdat de BGT de onderlegger is voor verschillende bedrijfsprocessen, moet zij actueel zijn. Wijzigingen moeten dus snel en efficiënt verwerkt kunnen worden. Daarvoor is een standaard ontwikkeld voor berichtenverkeer. Levert een bronhouder voor het eerst zijn gegevens aan dan wordt dat met een bericht bekend gemaakt in de hele BGT-keten. Doet een bronhouder vervolgens aanpassingen in zijn beheergebied, dan worden ook die wijzigingen met behulp van berichten doorgegeven. Je hoeft zo niet de hele kaart opnieuw aan te passen, maar kunt volstaan met het verwerken van de wijzigingen. Om te controleren of BGT bronhoudersoftware technisch correct omgaat met het berichtenverkeer, kunnen leveranciers hun pakket laten certificeren. De toets wordt afgenomen door het Kadaster. Geonovum onderhoudt de toetsnormen en publiceert de resultaten.

 

 

 

POWERED BY