WORKGROUPS

Door gebruik te maken van de onafhankelijke mogelijkheden van ChaloIS is HawarIT in staat grote delen van uw bedrijfsproces te automatiseren. Onze visie: "maak gebruik van standaard functionaliteit van standaard software, zonder beperkingen die deze omgevingen hebben voor bedrijfsspecifieke onderdelen".

 

Order- en offertemodules

Middels web gebaseerde invoermodules kunnen orders en offertes worden vastgelegd en gecalculeerd. In technische omgevingen kunnen de benodigde tekeningen en zelfs 3D modellen veelal automatisch worden gegenereerd, zonder dat er een engineer aan te pas komt.

 

Productievoorbereiding

Als een order een opdracht wordt, kan de productie worden aangestuurd op basis van op uw bedrijf toegesneden tabellenstructuren. Batches worden eenvoudig samengesteld uit leveringsdatum, uitgangsmateriaal of benodigde bewerkingen. In complexe situaties kan grondstofverbruik geminimaliseerd worden op basis van optimalisatie algoritmes. Directe aansturing van de productie vindt plaats op productiebonnen, waarbij barcodes kunnen worden aangebracht en zo nodig ook de grafische afbeelding van het product kan worden weergegeven.

 

Productieaansturing

Door middel van barcode technieken zijn wij in staat statusovergangen, gereedmelding en tijdregistratie te verzorgen. Ook kunnen NC-machines en pick&place systemen door middel van barcode worden aangestuurd. In sommige gevallen wordt de numerieke code voor de betreffende bewerkingen automatisch aangemaakt vanuit de orderinvoer of optimalisatie algoritmes.

 

Vrachtbrieven en pakbonnen

Vracht- en verzendbrieven kunnen worden gegenereerd nadat gemeld is dat de productie gereed is. Ook hierbij kan een tekening van het product, eventueel als bijlage, de nodige ondersteuning leveren. Aansluiting op de door de vervoerder gehanteerde labels, zoals complexe 2d barcodes, kunnen ook worden verzorgd.

POWERED BY