GEO-INFORMATIE

ChaloBGT is een applicatie van ChaloIS die gebruikt wordt bij het beheren van geografische data. Voor de BGT (Basisregistratie Geografische Topografie) is een speciale BGT-beheerdienst opgezet, genaamd GeoBORG, waarbij de data beheerd kan worden in de cloud.

 

Check de GeoBORG website voor meer informatie: www.geoborg.nl


De visie voor GeoBORG is gebaseerd op het Total Cost of Ownership (TCO) van de opdrachtgever (bronhouder). GeoBORG kijkt niet alleen naar de inwinning en verwerking (beheer), maar ook wat een organisatie nodig heeft om dit te faciliteren. Een grootste deel van de kosten voor geografisch gegevensbeheer bestaat nu uit faciliteren. Een relatief klein deel van het budget wordt besteedt aan het primaire proces, het op orde brengen en bijhouden van de data.

Bij GeoBORG is dit andersom. Het grootste deel van het budget kan besteedt worden aan actualiseren en verbeteren van de data. De kosten voor het faciliteren zijn door het GeoBORG ontzorg model beperkt.

Onder faciliteren worden alle kosten gerekend als servers, back-up, licenties, BGT systeem incl. onderhoud/beheer/strippenkaart, verwerken berichten, meldingen in MMS, mutatieverzoeken, etc. Onder data bijhouden / verbeteren worden alle kosten gerekend als mutatiesignalering en verwerking, verwerken mutaties revisies, inmeten, kaartverbetering etc. Onder berichtenverkeer / LV worden alle kosten gerekend voor het bijhouden van de LV inclusief afhandelen conflicten, berichtenverkeer, inlezen mutatiebestanden, etc. In het geval van GeoBORG is het beschikbaar budget voor data bijhouden verdubbeld! De wijze van beheer, zowel intern als extern, is met GeoBORG flexibel. De bronhouder heeft de regie. Bovendien is er ruimte voor de inbreng van reeds aanwezige lokale kennis.

 

GeoBORG partners

De combinatie AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT werkt al geruime tijd succesvol samen en staat garant voor zeer gedegen kennis en ervaring met betrekking tot grootschalige inwinning en beheer van Geodata voor (semi) overheden. De bedrijven hebben meer dan 15 jaar ervaring het benutten en verwerken van GeoData.

AGEL adviseurs en MUG ingenieursbureau zijn experts op het gebied van inwinnen, karteren en verwerken van geografische data. AGEL en MUG richten zich bij GeoBORG met name op projectleiding en het veldwerk. Processen worden gezamenlijk ingericht. Beide bedrijven hebben ruime kennis en ervaring met transities, livegang en BGT- beheer en met basisregistraties zoals BGT, BRK, BRT, BAG, WOZ, BRO en WION.

HawarIT is de IT partner binnen GeoBORG en is de expert op het gebied van ICT componenten en koppelingen binnen het Geo-domein. Alle aanwezige kennis is verwerkt in het GeoBORG platform, een plek voor centrale uitwisseling van geografische data.
GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en online (cloud) beheeromgeving voor de BGT/BAG. In deze dienst, waarbij de bronhouder zelf de regie voert, zitten alle aspecten voor inwinning en verwerking, maar ook koppeling met de LV, MMS en het berichtenverkeer. Naast de data wordt ook een zelfevaluatie aangeboden die voor bronhouders wettelijk verplicht is. Voor GeoBORG ontwikkelde HawarIT gecertificeerde software die geschikt is voor automatisch berichtenverkeer met de BGT keten. De ChaloIS-Bgtlink 3.2 software is als één van de eerste applicaties getest en gecertificeerd door GeoNovum.

Gezamenlijke back-office zit in Dhaka, Bangladesh. Deze organisatie kenmerkt zich door een lage overhead en korte interne lijnen, waardoor snel en flexibel kan worden ingespeeld op de markt. De backoffice beschikt over een grote capaciteit van deskundige data verwerkers en kan hierdoor grootschalige projecten aan. De back-office is zodanig ingeregeld dat aansturing vanuit NL door alle partners mogelijk is.

Door deze intensieve samenwerking wordt de kwaliteit gewaarborgd en innovaties bevorderd.

 

Functionaliteit

Met GeoBORG faciliteren wij de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer en plaatsen wij de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server. Deze data is online beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerd acties worden aangestuurd. In uw geval kan de medewerker van de bronhouder de meldingen doen (pinpointen) en de benodigde documenten uploaden. Alle meldingen worden geregistreerd, gecontroleerd en afgehandeld door ons. Eventueel kunt u ook een bulkimport doen van uw mutaties volgens een voorgeschreven afgesproken formaat.

Voordelen van dit beheerportaal t.o.v. de conventionele manier van uitwisselen zijn:

 • meekijken in het proces door de hele gemeentelijke organisatie;
 • geen extra handelingen in eigen systeem / proces;
 • registreren van alle acties;
 • tussentijds inspelen op procesverstoringen;
 • rapporten genereren voor zelfevaluatie;
 • voorkomen van uitwisselingsverliezen.

De medewerker van de bronhouder kan inloggen op het online beheerportaal (GIS Viewer). In deze gebruiksvriendelijke omgeving kunnen meldingen eenvoudig worden gedaan door in de actuele BGT/BAG dataset pinpoints te plaatsen waar gemeten moet worden. Uploaden van de benodigde documenten kan direct. De documenten worden bewaard bij de melding. De landmeter en de operator kunnen inloggen op dezelfde omgeving en de meldingen bijhouden. De meldingen worden geregistreerd en kunnen per maand worden verzameld en uitgezet. Het afhandelen van de meldingen gebeurt via een workflow.

Software

Voor het correct uitwisselen van BGT informatie met de BGT-keten wordt gebruik gemaakt van ChaloIS-Bgtlink 3.2. Deze gecertificeerde software zorgt er voor dat bronhouders geen risico's lopen door implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden bij de invoering van de BGT.
De certificering wordt uitgevoerd door Geonovum en het Kadaster.

GIS-Viewer

De BGT-data (cloud GIS-server) wordt ontsloten door een ChaloIS GIS-viewer. Vanaf elke gewenste plek kan met een internet verbinding worden ingelogd. De data is beveiligd en abonnementhouder kan beslissen welke personen toegang krijgen. De viewer is gebaseerd open source GIS en biedt oneindig veel mogelijkheden om het BGT proces te sturen en te bewaken.
Technieken die worden toegepast zijn o.a. MapGuide OS, Postgr database, Postgis Spatial Data Extension, Open Layers, Open Street Map en Linux.
Een voorbeeld van de GIS-viewer is weergegeven in onderstaande afbeelding.


Meldingen die vanuit verbeterdekaart.nl komen kunnen ook afgehandeld worden. Deze komen in het account van de gemeente van het MMS systeem. Meldingen vanuit het MMS systeem kunnen wij direct met een beschikbare API vanuit SVB-BGT koppelen met ons systeem. Zo kunnen wij de meldingen van de gemeente afhandelen in het MMS systeem. Daarnaast zouden wij ook graag nog een export (GML) vanuit het MMS ontvangen van de bronhouder. Ten meer omdat het MMS systeem nog niet naar behoren werkt.

Onderstaand een voorbeeld van mutaties in MMS.BGT Live gang

Aansluitend aan het BGT transitieproces is het van belang de initiële BGT dataset probleemloos in de landelijke voorziening (LV) te krijgen. Hierbij moet zowel inhoudelijke feedback van het SVB als technische feedback van de BRAVO-validator worden verwerkt. De techniek om te kunnen koppelen met de LV moet worden ingericht inclusief certificaten en autorisaties. Wij verzorgen deze initiële levering, gebruik makend van een LV-koppeling in GeoBORG. De koppeling gebruikt de eigen gecertificeerde software.

BGT Bijhouden

Om de BGT te beheren moeten zaken geregeld worden zoals het inrichten van nieuwe processen en ICT componenten. Procesmatig krijgt een bronhouder te maken met op BGT aangepaste inwinning, mutatiesignalering, verwerken berichten verkeer, verplichte standaarden (STUF-GEO-IMGEO, CityGML, koppeling LV, berichten services, validatie server, METT) en met synchronisatie van de BAG en BGT. Daarbij moet de BGT bij voorkeur gekoppeld worden aan andere interne ICT componenten (BOR, WOZ, BAG, WKPB, GIS viewer).

In GeoBORG zitten alle beheerstechnische zaken als o.a. opslag, beheer, back-up, koppelingen LV, beveiliging, etc... , maar ook BGT inhoudelijke aspecten als mutaties, webservices voor raadplegen en het maken van koppelingen zijn mogelijk.

Uitwisseling

Naast GeoBORG zijn er diverse applicaties voor het bijhouden van de BGT. GeoBORG kan zonder problemen gegevens uitwisselen met andere software als GisKit, Crotec, Sweco, ESRI, Nedgraphics en Vicrea. Opgedane ervaringen met deze software zijn zonder meer bruikbaar.

Het verschil zit in het ontzorgen. Waar andere software faciliteert, neemt GeoBORG het beheer over.

De voordelen van GeoBORG

GeoBORG is een concept dat gebaseerd is op voordelen voor de bronhouder t.o.v. de conventionele manier van werken.
Wij sommen de belangrijkste nog een keer op:

 • geen specifieke (BGT) ICT omgeving nodig, GeoBORG garandeert een werkende omgeving;
 • geen verborgen kosten ICT- kennis en/of perosneel;
 • volledige ontzorging rond inwinning en beheer van de BGT;
 • regie op het hele proces, vergunningsgericht / zaakgericht werken;
 • sturing op kosten en planning;
 • validatieconflicten en storingen worden opgelost;
 • volledige aansluiting op eigen manier van werken.

GeoBorg is een unieke oplossing die voorziet in software en dienstverlening. Door na te denken over het beheer kunt u de focus leggen op andere zaken en zullen wij u ontzorgen in het BGT beheer.

Wij zijn in staat om het volledig proces te onderhouden zonder verborgen kosten.

Door de unieke en intensieve samenwerking binnen GeoBORG kunnen wij innoveren en zijn de processen zeer goed op elkaar afgestemd.

 

 

 

 

 

 

URL: GEO-INFORMATIE

POWERED BY