SVB-BGT

Schouwen-Duiveland heeft de primeur.
Samenwerking van Agel, MUG en HawarIT.

 

Nieuws SVB-BGT 07-09-2015

Eerste gefaciliteerde gemeente in de Landelijke Voorziening!

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft de primeur.

Alle regionale bronhouders (13 gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de provincie) in Zeeland hebben een bestuurlijk convenant gesloten waarin de samenwerking bij de opbouw van de BGT is verankerd. Voor de uitvoering is gekozen voor facility door het SVB-BGT. De opdracht is gegund aan Agel Adviseurs en betreft de opbouw van de BGT voor het volledige grondgebied van de provincie Zeeland. Tevens wordt in opdracht van het SVB-BGT de assemblage van de objecten van gemeenten, waterschap, provincie en Ministerie van EZ uitgevoerd. Voor een aantal van de gemeenten en voor het Waterschap Scheldestromen worden daarnaast ook aanvullende werkzaamheden op IMGEO-niveau uitgevoerd.

Prestatie van formaat

De opdracht is gesplitst in deelprojecten per gemeente.  Het eerste deelproject is Schouwen-Duiveland. Na de definitieve levering en akkoord van een deelproject zijn gemeente en provincie gestart met het verwerken van de mutaties die zich tijdens de transitieperiode hebben voorgedaan. Een deelgebied is inmiddels verwerkt in de Landelijke Voorziening. Hiermee is Schouwen-Duiveland het eerste faciltyproject dat gedeeltelijk is afgerond. Een prestatie van formaat welke vooral te danken is aan de goede samenwerking tussen bronhouders, SVB-BGT en de leverancier. Gedurende de uitvoering van het project is veel overleg nodig geweest, want de BGT maak je niet zomaar.  Tal van issues die niet vooraf voorzien kunnen worden dienden zich aan. Ze zijn allemaal op een constructieve manier opgelost. Een proces waarbij begrip voor elkaars problematiek noodzakelijk is.

Einde van dit jaar klaar

Met de ervaringen van Schouwen-Duiveland kunnen de overige projecten sneller worden uitgevoerd. Momenteel zijn 4 andere gemeenten in de controlefase, de overige projecten worden in hoog tempo opgeleverd. De verwachting is dat de BGT-Zeeland in oktober 2015 zal zijn opgebouwd en voor 1 januari 2016 volledig in de Landelijke Voorziening zal zijn opgenomen.

 

POWERED BY